Rất nhiều khách hàng thực hiện phương pháp căng chỉ da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ. Cùng xem họ chia sẻ điều gì về phương pháp cũng như lắng nghe kinh nghiệm sau khi thực hiện. 

Tags:
    Ý KIẾN CỦA BẠN

    Giấy phép hoạt động 1450/SYT - GPHĐ NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2012

    (*) Kết quả tùy thuộc cơ địa của mỗi người