14
08/2016
05:11

Chuyên gia Laser

0
99

- Tham gia đào tạo về Laser Thẩm mỹ tại Bệnh viện Quân đội Trung Ương 108

- Hoàn thành khóa đào tạo Chuyên viên da liễu tại Viện Da liễu Trung Ương

khuyến mãi tết 2018